*Vašu rezerváciu Vám musíme vždy spätne potvrdiť emailom alebo telefonicky. Pokiaľ rezerváciu nepotvrdíme tak je neplatná.

REZERVÁCIA
Kontaktné informácie